Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Ομιλία του π. Βασιλείου Γοντικάκη για την Παναγία


Ομιλία του π. Βασιλείου Γοντικάκη για την ΠαναγίαΠερι της Κοιμήσεως της ΘεοτόκουΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ι.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Ομιλία στην Κοίμηση της ΘεοτόκουΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ομιλία του π. ΑΝΑΝΙΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗΟμιλία για την Παναγία μαςΓΕΡΩΝ ΝΙΚΩΝ

Ομιλία για την ΠΑΝΑΓΙΑΤετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

38η τακτική εθελοντική αιμοδοσία στην Κοιλάδα

Πριν δώσουμε αίμα το πρωί  έχουμε φάει ένα καλό πρωινό.

Πριν  δώσουμε αίμα το απόγευμα πρέπει να έχουν περάσει τρεις ώρες από το μεσημεριανό φαγητό.


Η φανέρωση του Τριαδικού Θεού κατα την Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Η φανέρωση του Τριαδικού Θεού

(του Σεβ. μητροπολίτου Ναυπάκτου  Ιεροθέου Βλάχου) 

Όπως την στιγμή της Βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, έτσι και την στιγμή της Μεταμορφώσεώς Του πάνω στο Θαβώρ αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Θεός. Το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ενηνθρώπησε, έλαμψε ενώπιον των Μαθητών και φανέρωσε την δόξα της θεότητός Του. Ο Πατήρ επιβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Υιός Του ο αγαπητός, και το Άγιον Πνεύμα ήταν η νεφέλη φωτεινή που επισκίασε τους Μαθητάς.

Ο Τριαδικός Θεός είναι φώς, αφού το φως είναι η λάμψη της θεότητος, η όραση της Χάριτος του Τριαδικού Θεού. Στα τροπάρια της Εκκλησίας ψάλλεται: "φώς ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα". Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, η φωνή του Πατρός ήταν πολύ δυνατή θεωρία φωτός, γι’ αυτό, όπως λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τότε ακριβώς δεν μπόρεσαν να αντέξουν οι Μαθητές και έπεσαν στην γή, και η νεφέλη, που ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ήταν φωτεινή. Όλα εκφράζουν την δόξα της θεότητος.

Στον μεγαλύτερο βαθμό θεοπτίας ακούστηκε η φωνή του Πατρός: "ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα" (Ματθ. ιζ', 5). Όταν αναλύσαμε την Βάπτιση του Χριστού, είδαμε εκεί τί σημαίνει αυτή η επιβεβαίωση του Πατρός. Εδώ πρέπει να παραθέσουμε την άποψη του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι ο Πατήρ δείχνει την μεγάλη Του αγάπη προς τον κατά φύσιν Υιό Του, τον μονογενή. Η αγάπη του Πατρός είναι τριπλή, πρώτον, επειδή είναι Υιός και κάθε πατέρας αγαπά το παιδί του, δεύτερον, γιατί είναι αγαπητός και τρίτον, γιατί ευδόκησε σε αυτόν.

Πρόγραμμα εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ενορία της Κοιλάδας
Κατα την Μεταμόρφωση ο Χριστός έδειξε το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου

Ο Χριστός έδειξε το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου

(του Σεβ. μητροπολίτου Ναυπάκτου  Ιεροθέου Βλάχου) 

Είναι διδασκαλία των αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός επάνω στο Θαβώρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλλος της εικόνος τους. Δηλαδή, ο Χριστός είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα του Λόγου. Με αυτό φαίνεται η δόξα της εικόνος και η μεγάλη τιμή να είμαστε κατ’ εικόνα του Θεού. Η καταγωγή μας δεν είναι χαμηλή, αλλά υψηλή, αφού ο δεδοξασμένος Χριστός είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας μας, αλλά και αυτός ο τεχνίτης και δημιουργός μας.

Στην Αγία Γραφή επανειλημμένα λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, που ενηνθρώπησε για να διορθώση το σφάλμα του προπάτορος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, καίτοι ήταν άπειρος ακόμη, βρισκόταν στον φωτισμό του νοός, γιατί το κατ’ εικόνα του ήταν καθαρό και δεχόταν τις ακτίνες του θείου φωτός. Μετά την αμαρτία όμως σκοτίσθηκε, έχασε το καθ’ ομοίωση, χωρίς όμως να απωλέση καθ’ ολοκληρία το κατ’ εικόνα. Στην πατερική παράδοση λέγεται ότι το κατ’ εικόνα του Αδάμ αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε, χωρίς να χαθή τελείως. Με την ενανθρώπηση του Χριστού και την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως επανέρχεται ο Αδάμ στην προηγούμενη δόξα, και μάλιστα ανέρχεται ακόμη υψηλότερα.

Κατα την Μεταμόρφωση το φως του Χριστού είναι η δόξα της θεότητος

Το φως του Χριστού είναι η δόξα της θεότητος

(του Σεβ. μητροπολίτου Ναυπάκτου  Ιεροθέου Βλάχου) 


Τονίσαμε προηγουμένως ότι το φως αυτό που είδαν οι Μαθητές επάνω στο όρος Θαβώρ δεν ήταν μια κτιστή πραγματικότητα, αλλά το φως της θεότητος. Ακόμη, δεν ήταν μια κεκρυμμένη τρίτη φύση στον Χριστό, αλλά η θεότης που θεούργησε την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός, δηλαδή, είχε δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη, ενωμένες στην υπόστασή Του ατρέπτως, ασυγχύτως, αχωρίστως, αναλλοιώτως, αδιαιρέτως. Οι Μαθητές αξιώθηκαν να δούν αυτήν την δόξα της θεότητος στην ανθρώπινη φύση του Λόγου.


Είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας ότι κάθε ουσία έχει και την ενέργειά της. Εάν η ουσία είναι άκτιστη και η ενέργειά της είναι άκτιστη, εάν η ουσία είναι κτιστή και η ενέργειά της είναι κτιστή. Επίσης, όπως λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άλλο είναι η ουσία ή φύση, άλλο είναι η ενέργεια, άλλο είναι ο ενεργών, και άλλο είναι το ενέργημα, το αποτέλεσμα της ενεργείας. Η ενέργεια είναι η δόξα της ουσίας, αλλά ο ενεργών είναι το πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι τα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή φύση και ενέργεια. Εμείς οι άνθρωποι, όπως διδάσκουν οι Πατέρες, δεν βλέπουμε, ούτε μετέχουμε της φύσεως του Θεού, αλλά της ενεργείας Του. Επομένως, οι Μαθητές στο Θαβώρ δεν είδαν την φύση του Θεού, αλλά την ενέργειά Του στην ανθρώπινη φύση του Λόγου.

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Η Μεταμόρφωση του Χριστού και η βασιλεία του Θεού

ε'. Η βασιλεία του Θεού
(του Σεβ. μητροπολίτου Ναυπάκτου  Ιεροθέου Βλάχου) 

Η Μεταμόρφωση του Χριστού στο θαβώριο όρος έγινε ύστερα από μια διακήρυξη του Χριστού. "Αμήν λέγω υμίν, εισί τινές των ώδε εστηκότων, οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσιν την βασιλείαν του Θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει" (Μάρκ. θ', 1). Και αμέσως ο Ευαγγελιστής περιγράφει το γεγονός της Μεταμορφώσεως που συνέβη μετά από έξι ημέρες, αφού, όπως βλέπουμε στα Ευαγγέλια, δεν παρενεβλήθη κανένα άλλο γεγονός, ούτε διδασκαλία ούτε θαύμα. Αυτό σημαίνει ότι τις ημέρες αυτές που παρενεβλήθησαν μεταξύ του λόγου του Χριστού και της Μεταμορφώσεώς Του τις πέρασαν με σιωπή.

Λέγονται πολλά για το τί είναι η Βασιλεία του Θεού. Άλλοι ταυτίζουν την Βασιλεία του Θεού με μια εγκόσμια επικράτηση του θελήματος του Θεού, άλλοι με την μέλλουσα μακαριότητα των δικαίων. Όμως, η σύνδεση της Βασιλείας του Θεού με την Μεταμόρφωση του Χριστού δηλώνει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η θέα της ακτίστου Χάριτος και δόξης του Τριαδικού Θεού στην ανθρώπινη φύση του Λόγου, και βέβαια είναι η θέωση του ανθρώπου.

Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τι σημαίνει μεταμόρφωση;

β'. Τι σημαίνει μεταμόρφωση 
(του Σεβ. μητροπολίτου Ναυπάκτου  Ιεροθέου Βλάχου) 

Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής. Δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός αποκάλυψε αυτό που κρυπτόταν, φανέρωσε την δόξα της θεότητος, με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από την στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Χριστός με την μεγάλη Του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, ώστε να μη "καούν" οι Μαθητές, λόγω της ακαταλληλότητός τους, επειδή δεν είχαν ακόμη προετοιμασθή.

Ο Χριστός εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε, "ουχ ό ουκ ήν προσλαβόμενος, ουδέ εις όπερ ουκ ήν μεταβαλόμενος, αλλ’ όπερ ήν τοις οικείοις μαθηταίς εκφαινόμενος" (άγ. Ιωάννης Δαμασκηνός). Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους Μαθητάς Του αυτό που ήταν. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο για Μεταμόρφωση εννοούμε ότι έδειξε την δόξα της θεότητός Του, που την κρατούσε αφανή στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρύσουν.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πη ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη την θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό το έκανε αφ’ ενός μεν για να πληροφορήση για το ποιά είναι η θεϊκή δόξα της Βασιλείας, αφ’ ετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μη χάσουν και την ζωή τους ακόμη, βλέποντας ολόκληρη την δόξα της θεότητος. Γι’ αυτό, το μυστήριο της Μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της Βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού.

Γίνεται λόγος στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά την Μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Αυτό, όμως, λέγεται με μια ορισμένη έννοια και δεν σημαίνει ότι τότε μόνο θεουργήθηκε η ανθρώπινη φύση. Κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό η ανθρώπινη φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, από την υποστατική ένωση και κοινωνία με τον Θεό Λόγο, που έγινε από την στιγμή της συλλήψεώς Του στην κοιλία της Θεοτόκου, την ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε, η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε (άγ. Γρηγόριος Θεολόγος). Κατά την Μεταμόρφωση του Χριστού φανερώθηκε στους Μαθητάς αυτή η θεουργηθείσα ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από τον Θεό Λόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη, τώρα έγινε φανερά. Με αυτήν την έννοια γίνεται λόγος σε μερικά τροπάρια για θεουργία της ανθρωπίνης φύσεως κατά την Μεταμόρφωση.

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Λατρευτικές συνάξεις κατά την δεύτερη εβδομάδα του δεκαπενταυγούστου 2018 στην ενορία της Κοιλάδας


Την περίοδο αυτή από 1η έως την 15η Αυγούστου θα τελούμε καθημερινά την Θεία Λειτουργία κατά τις  καθημερινές 7:00 έως τις 9:00 το πρωί και  τις Κυριακές 7:00 έως τις 9:45 το πρωί:

Τρίτη πρωί: 7/8 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
Τετάρτη  πρωί: 8/8- Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
Πέμπτη πρωί : 9/8-  Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
Παρασκευή πρωί : 10/8-Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
Σάββατο πρωί : 11/8- Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί: 12/8- Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 7:00 έως 9:45  το πρωί στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.


Καλή δύναμη.
Καλό δεκαπενταύγουστο.

Εκ του Ιερού Ναού.

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ομιλία του Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας.


Ομιλία του Μητροπολίτου  Λεμεσού  Αθανάσιου στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας.Ομιλία του π. Ανδρέα Κονάνου στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος


Ομιλία του π. Ανδρέα Κονάνου στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Οι ιερές Παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου στην ενορία της ΚοιλάδαςΗ Εκκλησία καλεί τα παιδιά της να συμμετάσχουν  σε μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας για το Πάσχα του Καλοκαιριού, την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Από την  
1η έως και την 13η Αυγούστου 2018  καθημερινά στον ενοριακό Ιερό Ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Κοιλάδας θα τελούνται  οι  Παρακλήσεις  στην Παναγία μας στις 7:30 μ.μ (Η μικρή και η μεγάλη εναλλάξ). Πριν την Ιερά Παράκληση θα ψάλλουμε τον εσπερινό της ημέρας.

Παράκληση δεν ψάλλεται το Σαββάτο το απόγευμα, την παραμονή της Μεταμορφώσεως και την παραμονή της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου. Τις παραπάνω ημέρες ψάλλεται ο  Εσπερινός. 

Καλή δύναμη!!!

Καλό πνευματικό αγώνα!!!

Καλό Δεκαπενταύγουστο!!!


Καλή Παναγιά!!!

Η νηστεία του δεκαπενταυγούστου


Την περίοδο του δεκαπενταυγούστου  από την  1η έως την 14η Αυγούστου η Εκκλησία  μας ορίζει την ακόλουθη νηστεία, σύμφωνα και με  τηνκαθοδήγηση του Πνευματικού σας.  

Από Δευτέρα ως Παρασκευή νηστεύουμε,απέχουμε από τις περισσότερες  τροφές, δεν τρώμε κρέας, ψάρι, τυρί, αυγό, λάδι και δεν πίνουμε κρασί. Το Σάββατο και την Κυριακή τρώμε λαδερό φαγητό και πίνουμε κρασί.

Η νηστεία σε συνδυασμό με την μετάνοια την προσευχή την ελεημοσύνη  και την Θεία Κοινωνίασυγκροτούν την πνευματική ζωή του χριστιανού.

Καλή δύναμη. Καλό πνευματικό αγώνα. 
Ο Θεός μαζί σας.

 Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Ή νηστεία αύτη, με την οποία τιμούμε την Παναγία μας, αρχίζει την 1η και λήγει την 14η Αυγούστου. Είναι νηστεία αυστηρή, όπως εκεί­νη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφόσον μπο­ρούμε, νηστεύουμε από λάδι όλες τις ήμερες, πλην Σαββάτου και Κυριακής. Ψάρι καταλύου­με μόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως.

* Κατάλυση ιχθύος και μόνο έχουμε και κατά την ήμερα της Κοιμήσεως της Θεο­τόκου, εάν αύτη συμπέσει Τετάρτη ή Πα­ρασκευή.

Το μυστήριο της Μετανοίας κατά την περίοδο του δεκαπενταυγούστου 2018 στην ενορία της Κοιλάδας


Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως κατά την περίοδο του 15/Αυγούστου θα τελείται ως ακολούθως:

Τετάρτη 1/8
Τετάρτη 8/8, 
Παρασκευή 10/8, 
και Δευτέρα 13/8  9:30 με 11:30 το πρωί και τις ίδιες ημέρες  το απόγευμα 6:00μ.μ.-7:00μ.μ. στον ιερό ναό της  Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα  από τον π. Θεμιστοκλή Στ. Μπάζο. 
Παρασκευή  3/8 και Δευτέρα 13/8 πρωί 10:00 με 12:00 στο Μοναστήρι της Παναγίας στη Κοιλάδας θα εξομολογεί ο πρωτ/ρος. π. Γκίκας Παπαδημητρίου.

Καλή δύναμη! Καλή Παναγιά.
Ευλογημένη η περίοδος του Δεκαπενταυγούστου.

Λατρευτικές συνάξεις κατά την πρώτη εβδομάδα του δεκαπενταυγούστου 2018 στην ενορία της Κοιλάδας


Την περίοδο αυτή από 1η έως την 15η Αυγούστου θα τελούμε καθημερινά την Θεία Λειτουργία κατά τις  καθημερινές 7:00 έως τις 9:00 το πρωί και  τις Κυριακές 7:00 έως τις 9:45 το πρωί:

Τετάρτη  πρωί: 1/8- Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
Πέμπτη πρωί : 2/8-  Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
Παρασκευή πρωί :  3/8- Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Μοναστήρι της Κοιλάδας.
Σάββατο πρωί : 4/8- Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί: 5/8- Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 7:00 έως 9:45  το πρωί στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.

Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού: 
Κυριακή  εσπέρας: 5/8- Ο μέγας εσπερινός στις 7:00 στην Ευαγγελίστρια.
Δευτέρα πρωί:  6/8- Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 7:00 έως 9:45  το πρωί στην Ευαγγελίστρια της Κοιλάδας.

Καλή δύναμη.
Καλό δεκαπενταύγουστο.

Εκ του Ιερού Ναού.

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Αγρυπνία στην μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου


Πρόγραμμα εορτασμού Αγίου Παντελεήμονος στην ενορία της Κοιλάδας

Τιμάμε  τον Άγιο Παντελεήμονα τον Ιαματικό  στο ομώνυμο παρεκκλήσιο στην ενορία της Κοιλάδας ( κοιμητηριακός  Ιερός  Ναός) και καλούμε τους Χριστιανούς να συνεορτάσουν εκκλησιαστικά  με ύμνους και προσευχή κατα τον  εσπερινό της παραμονής και με την συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής του Αγίου. 


Λατρευτικές Συνάξεις 24,25,26,27 & 28 Ιουλίου 2108 στην ενορία της Κοιλάδας


Τρίτη 24 Ιουλίου τελούμε την Θεία Ευχαριστία στην μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Χριστίνης  στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας  και σας καλούμε να συνεορτάσουμε  εκκλησιαστικά.

Όρθρος: 7:00π.μ.
Θεία Λειτουργία:  8:00π.μ.


Τετάρτη  25 Ιουλίου τελούμε την Θεία Ευχαριστία  στην Κοίμηση της Αγίας Αννης της Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας  και σας καλούμε να συνεορτάσουμε  εκκλησιαστικά.

Όρθρος: 7:00π.μ.
Θεία Λειτουργία:  8:00π.μ.


Πέμπτη 26 Ιουλίου τελούμε την Θεία Ευχαριστία στην μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυς  Παρασκευής  στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα  και σας καλούμε να συνεορτάσουμε  εκκλησιαστικά.

Όρθρος: 7:00π.μ.
Θεία Λειτουργία:  8:00π.μ.


Πέμπτη 26 το απόγευμα  και Παρασκευή πρωί  27 Ιουλίου 2018


Αγρυπνία στην εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου
Παρασκευή  βράδυ 27  προς Σάββατο 28 Ιουλίου 2018.Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Εξομολόγηση στην ενορία της Κοιλάδας


Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα εξομολογεί ο π. Θεμιστοκλής Μπάζος.

10:00 έως 12:00 το μεσημέρι
και 18:00 έως 20:00

Εκ του Ιερού Ναού

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Λατρευτικές Συνάξεις 17, 20 & 21 Ιουλίου 2108 στην ενορία της Κοιλάδας

Τρίτη 17 Ιουλίου τελούμε την Θεία Ευχαριστία στην μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνας  στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας  και σας καλούμε να συνεορτάσουμε  εκκλησιαστικά.

Όρθρος: 7:00π.μ.
Θεία Λειτουργία:  8:00π.μ.


Παρασκευή 20 Ιουλίου τελούμε την Θεία Ευχαριστία στην μνήμη του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα  και σας καλούμε να συνεορτάσουμε  εκκλησιαστικά.

Όρθρος: 7:00π.μ.
Θεία Λειτουργία:  8:00π.μ.


Σάββατο 21 Ιουλίου τελούμε την Θεία Ευχαριστία  στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα  και σας καλούμε σε θεοκοινωνία.

Όρθρος: 7:00π.μ.
Θεία Λειτουργία:  8:00π.μ.