Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Εξομολόγηση στην ενορία της Κοιλάδας

 εξομολόγηση μετάνοια πατερες ρωμαιικο οδοιπορικό
Την Τετάρτη  22  Οκτωβρίου   2014   στο Μοναστήρι της
Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας από τις 10:00π.μ. έως 12:00 


θα εξομολογεί ο  Πρωτ/ρος π. Γκίκας Παπαδημητρίου.
Και στην Ευαγγελίστρια  Κοιλάδας από τις 10:00π.μ. έως


τις  12:00 θα εξομολογεί ο πατήρ Θεμιστοκλής Μπάζος.