Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

«ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»

Ο  "οφθαλμός" είναι η διάθεση του ανθρώπου και ο τρόπος που τοποθετηθείτε στα πράγματα.

Ο διάβολος  στην εποχή μας, οργώνει βαθιά τον κόσμο με τον πόνο και το κακό άλλα δεν ξέρει ότι από πίσω σπέρνει ο Θεός.

Ανάλυση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της Γ' Κυριακής  του Ματθαίου (στ’ 22 – 33) από τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο.
Πατήστε παρακάτω για να την ακούσετε....