Σημαντική ανάρτηση

Το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής στην ενορία της Κοιλάδας

Μετά  την Θεία Ευχαριστία η ενορία θα προσφέρει  καφέ   στην Αίθουσα Νεότητας. Τα Ψυχοσάββατα βράζουμε στάρι  και το φέρνουμε ...

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Η παραβολή του Ασώτου. Ομιλία του π. Βαρνάβα Γιάγκου.Ομιλία του π. Βαρνάβα  Γιάγκου
Παραβολή του Ασώτου Υιού.