Σημαντική ανάρτηση

Το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής στην ενορία της Κοιλάδας

Μετά  την Θεία Ευχαριστία η ενορία θα προσφέρει  καφέ   στην Αίθουσα Νεότητας. Τα Ψυχοσάββατα βράζουμε στάρι  και το φέρνουμε ...

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως κατά την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής στην ενορία της Κοιλάδας

Έναρξη από την Καθαρά Εβδομάδα!
Καλή δύναμη στον πνευματικό σας αγώνα.

Την Καθαρά Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου  10:00 με 12:00 στο Μοναστήρι της Κοιλάδας θα Εξομολογεί ο π. Γκίκας Παπαδημητρίου.