Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Τα Ψυχοσάββατα. Ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ψυχοσαββατο
-ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ -
Ομιλία του Πανιεροτάτου  Μητροπολίτη Λεμεσού  Αθανασίου