Σημαντική ανάρτηση

Το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής στην ενορία της Κοιλάδας

Μετά  την Θεία Ευχαριστία η ενορία θα προσφέρει  καφέ   στην Αίθουσα Νεότητας. Τα Ψυχοσάββατα βράζουμε στάρι  και το φέρνουμε ...

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδας 2017 ιερών ακολουθιών στην ενορία της Κοιλάδας


Καλή δύναμη. Καλή Ανάσταση!