Σημαντική ανάρτηση

Το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής στην ενορία της Κοιλάδας

Μετά  την Θεία Ευχαριστία η ενορία θα προσφέρει  καφέ   στην Αίθουσα Νεότητας. Τα Ψυχοσάββατα βράζουμε στάρι  και το φέρνουμε ...

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Επανέναρξη Κατηχητικής και Κηρυκτικής διακονία και των δραστηριοτήτων της Αίθουσας Νεότητας στην ενορία της Κοιλάδας

Έναρξη Τρίτη 25 Απριλίου 2017


  • Ενισχυτική Διδασκαλία.(Τρίτη 25 Απριλίου ώρα 16:00-18:00)
  • Μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης παιδιών και νέων (Τρίτη 25 Απριλίου  ώρα 17:30)
  • Συνάξεις ενηλίκων μελέτη Αγίας Γραφής(Κυριακή 24 στην Ευαγγελίστρια και Τετάρτη 26 Απριλίου στο Μοναστήρι  ώρα 18:00)  
  • Δραστηριότητες Αίθουσας Νεότητας (κέντημα, καλλιτεχνικά , ζωγραφική, ομαδικά παιχνίδια, παραδοσιακοί χοροί)
  • Μαθήματα Πληροφορικής (Τετάρτη 26 Απριλίου ώρα 17:00-20:00)