Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Εξομολόγηση στην ενορία της Κοιλάδας
Την Τρίτη    23 Σεπτεμβρίου    2014   στο Μοναστήρι της 

Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας από τις 10:00π.μ. έως 12:00  

θα εξομολογεί ο  Πρωτ/ρος π. Γκίκας Παπαδημητρίου.