Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

 Ξένος ήμουν, και με περιμαζέψατε.....

Για όσους θέλουν να λέγονται Χριστιανοί και να τηρούν τις εντολές του Χριστού.........

...........35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.................(Ματθαίος 25, 31-45)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με τη διαδικασία συλλογής :
A. Τα είδη που θα στείλουμε είναι αυτα που αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση .


Β.Η λίστα αυτή διαμόρφωθηκε μετά από συννενόηση με την Ιερά Μητρόπολη του νησιού που θα διανείμει την βοήθεια που θα συγκεντρωθεί απο την δράση μας.


Γ.Τα προιόντα θα παραδοθούν στα σημεία και η ταξινόμηση και συσκευασία θα γίνει απο τους εθελοντές μας.Αρα δεν είναι αναγκαία η τελική συκευασία απο εσάς.


Από τη Συντονιστική Ομάδα
Διαθέσιμα τηλέφωνα.
6978998525 Π. Θεμιστοκλής .Σ.Μπάζος
6945583962 Δημαράκης Θανάσης