Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Η ζωή ενός σύγχρονου ΑγίουΗ Κοιλάδα εορτάζει τους 12α Αγίους Αποστόλους και τιμά τους ψαράδες της


Ολοκληρώθηκε το δωρεάν παζάρι μεταχειρισμένων ρούχων στην Κοιλάδα

Ήταν μια υπέροχη βόλτα με τα ποδήλατα

Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα με το ποδήλατο


Φίλε οδηγέ, πρόσεχε μην τρέχεις....


Δωρεάν παζάρι ρούχων στη Κοιλάδα


Παιδί μου, άκουσε με, το αλκοόλ σε υποδουλώνει..


Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

Η νηστεία των Αγίων αποστόλωνΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η νηστεία δηλαδή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους και η διάρκειά της ποικίλει αναλόγως με την ημερομηνία τελέσεως της εορτής τού Πάσχα από την οποία εξαρτάται η έναρξή της, δηλαδή η Κυριακή των Αγίων Πάντων.

Η νηστεία αυτή είναι αρχαιοπαράδοτος στην Εκκλησία μας. Πρώτος ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει νηστεία μιάς εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή. «Τη γαρ εβδομάδι μετά την αγίαν πεντηκοστήν ο λαός νηστεύσας εξήλθε περί το κοιμητήριον εύξασθαι» (εγράφη περί το 357). Αυτός μεν αναφέρει την νηστεία αυτή αμέσως μετά την Πεντηκοστή, αλλά το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο έχει γραφεί πενήντα περίπου έτη αργότερα και απηχεί αποστολοπαράδοτες εντολές και συνήθειες, την αναφέρουν μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, δηλαδή μετά την εορτή των Αγίων Πάντων. «Μετά ουν το εορτάσαι υμάς την πεντηκοστήν εορτάσατε μίαν εβδομάδα και μετ’ εκείνην νηστεύσατε μίαν, δίκαιον γαρ και ευφρανθήναι επί τη εκ Θεού δωρεά και νηστεύσαι μετά την άνεσιν». Όπως φαίνεται από το χωρίο των Αποστολικών Διαταγών, η περί ης ο λόγος νηστεία σχετιζόταν με την χαρμόσυνη περίοδο από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, μετά την οποία έπρεπε να επέλθει κάποιας μορφής αντίδραση, ώστε να μετριασθεί η χαρμόσυνη διάθεση. Επειδή οι απόστολοι είχαν αρχίσει το κήρυγμα μετά την Πεντηκοστή, οι μετ’ αυτήν ημέρες ήσαν αφιερωμένες σ’ αυτούς. Γι’ αυτό και στις συριακές πηγές η νηστεία αυτή ονομαζόταν των Αγίων Αποστόλων αν και δεν είχε ακόμη εισαχθεί από τη Δύση στην Ανατολή η εορτή των Αγίων Αποστόλων τής 29ης Ιουνίου. Κατ’ αυτήν περίπου την περίοδο εισάγεται και η αρχικώς ολιγοήμερη νηστεία των Χριστουγέννων. Και οι δύο, κατ’ αφομοίωση τής νηστείας τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γίνονται τεσσαρακονθήμερες αργότερα περίπου τον 6ο αι. από τους μοναχούς τής Συρίας και της Παλαιστίνης.

Εξομολόγηση στην ενορία της Κοιλάδας

Την Παρασκευή 15  Ιουνίου   2012 από τις 10:00 έως τις      12:00π.μ.  θα εξομολογεί ο π. Γκίκας Παπαδημητρίου στον Μοναστήρι (Ζωοδόχος Πηγή)  της Κοιλάδας.