Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Καταβασίες της Υπαπαντής του Κυρίου μας


Ωδή α'
Χερσον αβυσσοτόκον πέδον ήλιος, επεπόλευσέ ποτε· ωσεί τείχος γαρ επάγη, εκατέρωθεν ύδωρ, 
λαώ πεζοποντοπορούντι, και θεαρέστως μέλποντι. Άσωμεν τω Κυρίω· ενδόξως γαρ δεδόξασται.

Μετάφραση
Στο στερεό βυθό, που τα ύδατα της αβύσσου κρατεί, άπλωσε κάποτε τις ακτίνες του ο ήλιος,, γιατί το νερό πηγμένο υψώθηκε σαν τείχος εκατέρωθεν για να περάσει ο λαός πεζός, θεάρεστα ψάλλοντας: ας αναμέλψουμε ύμνους στον Κύριο, γιατί υπέρμετρη έχει δόξα.


Ωδή γ'
Το στερέωμα, των επί σοι πεποιθότων, στερέωσον Κυριε την Εκκλησίαν, ην εκτήσω, τω τιμίω  
σου αίματι.

Μετάφραση
Συ Κύριε, που είσαι η προστασία όλων εκείνων που έχουν εμπιστοσύνη σε Σε, στερέωσε την Εκκλησία, την οποίαν έκαμες δική Σου με το τίμιο αίμα Σου.


Το νόημα της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού


Το νόημα της εορτήςΤο σημαντικό στην ευαγγελική περικοπή είναι ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος

 και, όπως συνέβη π.χ. και στην περιτομή, έδειξε υπακοή και υποταγή στο νόμο και 

ταπείνωση με την παρουσίαση Του στο Ναό. Είναι ακόμα ένα τρανταχτό παράδειγμα της 

ενανθρωπήσεως του Χριστού.


Η εορτή της Υπαπαντής τιμάται από την Εκκλησία μας στις 2 Φεβρουαρίου, 40 μέρες μετά

 τα Χριστούγεννα. Ονομάζεται Υπαπαντή γιατί ο Συμεών υπήντησε, δηλαδή υποδέχτηκε τον

 Κύριο.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ της Υπαπαντής του Κυρίου

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Υπαπαντής του Κυρίου

Ψαλλόμενα ἐν τή θ΄ ὠδή - Ἦχος γ΄
Ἀκατάληπτόν ἐστι, τό τελούμενον ἐν σοῖ,
καί Ἀγγέλοις καί βροτοῖς, Μητροπάρθενε ἁγνή.
(Εἶναι ἀδύνατο νά καταλάβουν καί οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι αὐτό πού συμβαίνει καί τελεῖται μέσα Σου, Θεοτόκε, Μητροπάρθενε καί ἁγνή).

Ἀγκαλίζεται χερσίν, ὁ Πρεσβύτης Συμεών,
τόν τοῦ νόμου Ποιητήν, καί Δεσπότην τοῦ παντός.
(Μέ τά χέρια τοῦ ὁ γέροντας Συμεών ἀγκαλιάζει Αὐτόν, πού ἔδωκε στούς ἀνθρώπους τόν νόμο, δηλαδή τόν Δεσπότη καί Κύριo τοῦ παντός).

Βουληθεῖς ὁ Πλαστουργός, ἴνα σώση τόν Ἀδάμ,
μήτραν ὤκησε τήν σήν, τῆς Παρθένου καί ἁγνῆς.
(Ἐπειδή ὁ Θεός καί πλάστης τοῦ ἀνθρώπου θέλησε νά σώσει τόν Ἀδάμ, κατοίκησε μέσα στή δική Σου μήτρα, σέ ἐσένα τήν Παρθένο καί ἁγνή).

Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν, μακαρίζει σέ Ἁγνή,
καί δοξάζει σέ πιστῶς, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ.
(Ὅλο τό γένος τῶν ἀνθρώπων Σέ καλοτυχίζει καί Σέ δοξάζει, Ἁγνή Θεοτόκε μέ πίστη, γιατί εἶσαι ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ).

Δεῦτε ἴδετε Χριστόν, τόν Δεσπότην τοῦ παντός,
ὄν βαστάζει Συμεών, σήμερον ἐν τῷ ναῶ.
(Ἐλᾶτε νά δεῖτε τόν Χριστό, τόν Δεσπότη τοῦ παντός, νά Τόν κρατᾶ στά χέρια του ὁ Συμεών, σήμερα στόν ναό).

Ἐπιβλέπεις πρός τήν γῆν, καί ποιεῖς τρέμειν αὐτήν,
καί πῶς γέρων κεκμηκῶς, σέ κατέχει ἐν χερσί;
(Ἕνα Σου βλέμμα ρίχνεις πάνω στή γῆ καί τήν κάνεις νά τρέμει καί πῶς τώρα ἕνας κατάκοπος γέροντας Σέ κρατάει στά χέρια του;)

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στη Κοιλάδα

  Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015  στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας  στην Κοιλάδα τελέσαμε την Θεία Ευχαριστία στην μνήμη των Τριών Ιεραρχών,  Βασιλείου του Μεγάλου,  Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου με την συμμετοχή  των παιδιών και των δασκάλων του δημοτικού σχολείου Κοιλάδας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας  τρία παιδιά μας  μίλησαν για την ζωή και το έργο των τριών αγίων προστατών των Ελληνικών γραμμάτων.
Μετά το πέρας του εκκλησιασμού  η ενορίας μας  προσέφερε πρωινό  στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και  από ένα αναμνηστικό δώρο.

Ευχόμαστε στους δασκάλους  με υπομονή και επιμονή να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.
Στα παιδιά ευχόμαστε με προθυμία να διαβάζουν τα μαθήματα τους και έχουν καλή πρόοδο.
 Στους γονείς  ευχόμαστε να συνεργάζονται με τους δασκάλους  και να τους βοηθούν στο  έργο τους.

Χρόνια Πολλά!!!
Ας  προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την ζωή και το έργο των τριών Ιεραρχών.

φώτο παρουσίαση.....

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Η Κοιλάδα συνεχίζει την παράδοση!!!

 Παραδοσιακοί χοροί για τα παιδιά του χωριού μας στο Ενοριακό  Κέντρο  Νεότητας.

Δυο παιδικά τμήματα, διδάσκει  η  κα Μαρία Αποστολοπούλου.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου εορτάζουν οι Τρεις Ιεράρχες

Στον Ενοριακό Ιερό  Ναό της Ευαγγελίστριας στη  Κοιλάδα  με την συμμετοχή των μαθητών των δασκάλων του δημοτικού και νηπιαγωγείου Κοιλάδας  και των γονέων, θα τελέσουμε την Θεία Ευχαριστία στην μνήμη των τριών Αγίων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και  Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

Ο όρθρος στις 7:00π.μ. και η Θεία Λειτουργία στις 8:15π.μ.

Μετά το πέρας της Θείας Ευχαριστίας η ενορία μας θα προσφέρει πρωινό στον σύλλογο των δασκάλων και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.


Διαβάστε το βίο τους παρακάτω...

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες

  

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Αύριο Σάββατο πρωί 24/1 τελούμε την Θεία Ευχαριστία.....

.. στη μνήμη της Οσίας Ξένης  και

  καλούμε  τους πιστούς  σε Θεοκοινωνία.

Έναρξη του όρθρου στις 7:00π.μ. 

στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας 

και στις 8:00π.μ. η Θεία Λειτουργία.


Το μυστήριο της Εξομολογήσεως στην ενορία της Κοιλάδας

  • Τη Τετάρτη  28 Ιανουαρίου  στο Μοναστήρι της Κοιλάδας θα εξομολογεί ο π. Γκίκας Παπαδημητρίου από τις 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. 

  • Και στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας θα εξομολογεί ο π. Θεμιστοκλής Μπάζος 10:00 με 12:00.


 Εκ του Ιερού Ναού

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ......

....... ελάτε να διαλέξετε δωρεάν μεταχειρισμένα ρούχα, καθαρά και σε καλή κατάσταση.

Στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητα της Κοιλάδας. 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή πρωί 10:00 - 12:00
Δευτέρα έως Παρασκευή  τα απογεύματα 6:00 - 8:00

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Σήμερα Τετάρτη απόγευμα θα ψάλλουμε την ιερά Παράκληση της Παναγίας μας...

... στις 4:30μ.μ. στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας και εν συνεχεία διαβάζουμε και σχολιάζουμε τους Λόγους του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου.  
Αυτήν την περίοδο βρισκόμαστε στο "Περί Προσευχής" κεφάλαιο.

Αύριο Τετάρτη πρωί 21/01 τελούμε τη Θεία Ευχαριστία....

... στη μνήμη του οσίου Μαξίμου του Ομολογητού και

  καλούμε  τους πιστούς  σε Θεοκοινωνία.

Έναρξη του όρθρου στις 7:00π.μ. 

στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας 

και στις 8:00π.μ. η Θεία Λειτουργία.Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

Η εκδρομή μας στο εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου...

 ... με τα παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης στην ενορία της Κοιλάδας

Μια ηλιόλουστη μέρα, χαρά Θεού, αποφασίσαμε να κάνουμε το περίπατό μας στο εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Τραγουδήσαμε και παίξαμε  στην πανέμορφη φύση. Είπαμε και δύο λόγια για το  Άγιο της Εκκλησίας μας Μέγα Αντώνιο. Γυρίσαμε πίσω με την καρδιά μας γεμάτη όμορφες χαρά και γαλήνη. Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

Το Σάββατο 17/1 τελούμε την Θεία Ευχαριστία....

...στην μνήμη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και καλούμε του πιστούς σε Θεοκοινωνία.

Έναρξη του όρθρου στις 7:00π.μ.

στο Ναό της Ευαγγελίστριας   στην Κοιλάδα.

και στις 8:15π.μ. η Θεία Λειτουργία
.Διαβάστε παρακάτω τον βίο του Αγίου....

Οι μικρές κεντήστρες της Κοιλάδας

                                                        Οι μικροί μας ζωγράφοι.......

Με τις δασκάλες τους!!!!!

Τα έργα τους!!!!!!!!!


 

 


Πρόγραμμα μαθημάτων!!!!!!!!Σήμερα Πέμπτη 15/1 το πρόγραμμα των ενοριακών δραστηριοτήτων στην ΚοιλάδαΥπενθυμίζουμε οτι 6:30 με 7:30μ.μ. τα παιδιά του δημοτικού μπορούν να απασχοληθούν στις παιχνιδομηχανές  και στους υπολογιστές και 7:30 με 8:30μ.μ. τα παιδιά του γυμνασίου

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015

Αύριο πρωί Τετάρτη 14/1/15 τελούμε την Θεία Ευχαριστία.....

....για την απόδοση της εορτής των Θεοφανείων και καλούμε  τους πιστούς  σε Θεοκοινωνία.

Έναρξη του όρθρου στις 7:00π.μ. 

στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας 

και στις 8:15π.μ. η Θεία Λειτουργία.


Η αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου


Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.


«Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σήμερον, Tρίτην, 13ην Ιανουαρίου 2015, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατ᾿ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος: α) ομοφώνως αποδεχθείσα εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής ανέγραψεν εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον μοναχόν Παίσιον Αγιορείτην και β) προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικών εξελέξατο παμψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ειρηναίον Αβραμίδην, διακονούντα εν Παρισίοις, Βοηθόν Επίσκοπον παρά τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Γαλλίας κυρίω Εμμανουήλ, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ρηγίου.
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 13η Ιανουαρίου 2015».

Τρίτης 13/1 το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Ενοριακού Κέντρου Κοιλάδας


Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου "Φράγχθι"


Πρόσκληση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Α.Ο.ΚΟΡΩΝΙΣ ΚοιλάδαςΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Α.Ο. "ΚΟΡΩΝΙΣ" ΚΟΙΛΑΔΑΣ Α.Ο. Κορωνίς Κοιλάδας ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΣΤΟ "SUGAR COFFEE & MORE" SUGAR coffee & more ... ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΕΚΚΑDimitris Lekkas. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ...!

Ορθόδοξη Κατήχηση στη ενορία μας σήμερα Δευτέρα


Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Δευτέρας του Ενοριακού Κέντρου ΚοιλάδαςΑπολογισμός Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοιλάδας για το έτος 2014


Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Επανέναρξη δραστηριοτήτων της Ενοριακής Αίθουσας Νεότητας της Κοιλάδας για το έτος 2015


Ενημερωθείτε από το παρακάτω πρόγραμμα για τις ώρες και τις ημέρες. Έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές.
Όσα παιδιά έχετε  γραφτεί στις δραστηριότητες παρακαλούμε να συμμετέχετε και την νέα χρονιά. 

Σας περιμένουμε με κέφι, δημιουργικότητα και νέες ιδέες .....οι δασκάλες σας!!!


Επανέναρξη μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης για τα παιδιά της ενορίας μας στη Κοιλάδα

Παρακαλούμε τους γονείς της ενορίας μας  να ενημερωθούν και να ενδιαφερθούν για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης ανελλιπώς και την νέα αυτή χρονιά.


Σας περιμένουμε......
Καλή Χρονιά!!!

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Έναρξη δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Ν της Κοιλάδας Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Ξεκινάμε και σας περιμένουμε...........


Κατήχηση παιδιών

Πέμπτη στις 5:30 στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα για παιδιά Δ΄Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού. 


Διδάσκει ο π. Θεμιστοκλής με βοηθό την κα Γιώτα Μέξη.


Γαλλικά με παιχνίδι


Πέμπτη στις 5:30 με 6:30μ.μ.  για παιδιά Α,Β, και Γ τάξης του δημοτικού στην  Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας της Κοιλάδας .

Διδάσκει αφιλοκερδώς η κα Ρένια Σίδερη, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.


Παραδοσιακοί χοροί

Πέμπτη 6:30 με 7:30μ. για παιδιά Α,Β, και Γ, τάξης του δημοτικού σχολείου  στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας της Κοιλάδας. Πέμπτη 7:30 με 8:30μ.μ. για παιδιά Δ,Ε, και Στ τάξης του δημοτικού στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας της Κοιλάδας.


Πέμπτη  8:30 με 9:30μ.μ.  για παιδιά  γυμνασίου  στην Ενοριακή Αίθουσα Νεότητας της Κοιλάδας.

Διδάσκει αφιλοκερδώς η κα Μαρία Αποστολοπούλου την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

Η Κοιλάδα εόρτασε τα Άγια Θεοφάνεια

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε η Θεία Ευχαριστία ανήμερα της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων στο Ιερό Ναό της Ευαγγελίστρια στην Κοιλάδα και εν συνεχεία ο Μέγας Αγιασμός εντός του Ναού.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Αγιασμού έγινε ο Αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Κοιλάδας και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα.

Κατά την τελετή της ευλογίας των υδάτων από τον  Τίμιο  Σταυρό  έπεσαν στην Θάλασσα τέσσερα παιδιά από την Κοιλάδα, ο Αντώνης Ζέρβας, ο Σάββας Λαφιώτης, ο Μιχάλης Ζέρβας και ο Παναγιώτης Φασιλής.

Τον Σταυρό ανέσυρε από την θάλασσα ο Μιχάλης Ζέρβας και την Εικόνα ο Παναγιώτης Φασιλής.

Ευχόμαστε ολόθερμα  στα παιδιά που συμμετείχαν, ο Θεός να φωτίζει τη ζωή τους, να είναι ευλογημένοι και να έχουν  καλή πρόοδο!!!

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον κο  Παρασκευά Δημητρίου τον Φύλακα Άγγελό μας!!!

Δείτε περισσότερες  φωτογραφίες παρακάτω............

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Ευχές για τα Άγια Θεοφάνεια!!!


«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις. Σήμερον η κτίσις φωτίζεται»


Η Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς ΟΛΟΥΣ


Τι γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια;

ΕΠΕΦΑΝΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ

(Αναφορά στη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων)
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου- Καθηγητού
Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Κατ' αυτήν εορτάζεται το μεγάλο γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου στα ιορδάνεια νάματα και η θαυμαστή και σπάνια φανέρωση της Τριαδικής Θεότητος στον κόσμο.
Η σπουδαιότητα της μεγάλης εορτής φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή, μετά το Πάσχα, είναι η αρχαιότερη χριστιανική εορτή. Ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι καθιερώθηκε νωρίτερα από το 140 μ.Χ. από την ομάδα του αιρετικού Γνωστικού Βασιλείδη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι Γνωστικοί εόρταζαν τη Βάπτιση του Χριστού και ταυτόχρονα την Γέννησή του στις 6 Ιανουαρίου, διότι πίστευαν πως κατά τη βάπτιση ενώθηκε ο «αιώνας» Χριστός με τον άνθρωπο Ιησού, κακοδοξία, την οποία υιοθέτησαν αργότερα και οι αιρετικοί Νεστοριανοί. Η καθιέρωσή της δεν είναι επίσης άμοιρη με την οργιαστική ειδωλολατρική εορτή του χειμερινού ηλιοστασίου των Αιγυπτίων και των Αράβων, η οποία συνέπιπτε την ίδια ημερομηνία.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. Η καθιέρωση της εορτής, το νόημά της και ο Μεγάλος Αγιασμός.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Η καθιέρωση της εορτής, το νόημά της και ο Μεγάλος Αγιασμός.

Με την εορτή των Θεοφανείων ολοκληρώνεται ένας πλούσιος λατρευτικός κύκλος που η Εκκλησία μας τον ονόμασε «Άγιο Δωδεκαήμερο». Τα γεγονότα που εορτάζονται είναι η κατά σάρκα Γέννηση (25 Δεκεμβρίου), η Περιτομή (1 Ιανουαρίου) και η Βάπτιση (6 Ιανουαρίου) του Χριστού (Ματθ. 2ο και 3ο κεφ.)
Αρχικά οι γιορτές του Δωδεκαημέρου ήταν μία, τα Θεοφάνεια, η οποία είναι η παλαιότερη Δεσποτική εορτή και από τον 4ο αιώνα αρχίζουν και υπάρχουν περιπτώσεις χωριστού εορτασμού των εορτών  Χριστουγέννων και των Θεοφανείων όπως μας πληροφορούν ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τις εορτές και τις λατρευτικές τελετές των εορτών των δύο πρώτων αιώνων και για τον λόγο και τον ορισμό σε συγκεκριμένη ημέρα των εορτών μας πληροφορούν ο Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Κλήμης Ρώμης και άλλοι χριστιανοί συγγραφείς του 2ου και 3ου αιώνα. Σ’ αυτά, λοιπόν, τα κείμενα φαίνεται ότι οι Χριστιανοί γιόρτασαν την ίδια μέρα Χριστούγεννα και Θεοφάνεια καλύπτοντας, κυρίως, τρεις γιορτές που είναι α) η φανέρωση του Θεού ως βρέφους στους ανθρώπους γενικά, β) η φανέρωση του Θεού στους Μάγους ειδικά και γ) η φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον Ιορδάνη.

Χρόνια πολλά. Ευλογημένο το νέο έτος 2015


Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015

Η ενορία μας έκοψε την Αγιοβασιλόπιτα ανήμερα της πρωτοχρονιάς.

Χρόνια Πολλά!!!

Ευλογημένο το νέο έτος 2015


Το φλουρί έπεσε στους δωρητές, συνδρομητές και ευεργέτες του ενοριακού έργου. 

Αφού τους ευχαριστήσουμε θερμά  για την οικονομική τους στήριξη στο ενοριακό έργο, τους ευχόμαστε ολόψυχα να είναι πλούσια η ευλογία του Θεού στη ζωή τους!!!