Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Προβληματισμοί για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που θα συνέλθει τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη


Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος πού πρόκειται νά συνέλθη τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη ἦταν «προσδοκία» πολλῶν, πού τήν ὁραµατίσθηκαν, ἑτοιµάσθηκαν, κουράστηκαν, καί τώρα ὁδηγεῖται πρός τήν σύγκλησή της. Τά ἐρωτήµατα τά ὁποῖα τίθενται εἶναι ἐάν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι αὐτή πού περίµεναν ὅσοι τήν ὁραµατίσθηκαν.

(Παρέµβαση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, Μάϊος 2016)
Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Γράφονται καί λέγονται πολλά γιά τό θέµα αὐτό, ἄλλοι ἐκφράζουν τήν χαρά τους, γιατί ἐπιτέλους ἦλθε αὐτή ἡ ποθητή ὥρα, ἄλλοι ἐκφράζουν ἔντονο προβληµατισµό, ἔντονο δισταγµό καί ἄλλοι αἰσθάνονται πλήρη ἀπογοήτευση. Στήν µικρή αὐτή τοποθέτηση θά περιορισθῶ σέ µερικές ἐπισηµάνσεις.
1. Σύνοδος Προκαθηµένων
Ἡ µέλλουσα νά συνέλθη Σύνοδος ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στήν πραγµατικότητα ὅµως θά εἶναι Σύνοδος τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τήν ἄποψη αὐτήν τήν στηρίζω στό ὅτι ὅλες οἱ κρίσιµες ἀποφάσεις ἐλήφθησαν ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Στίς 6-9 Μαρτίου τοῦ 2014 στήν Κωνσταντινούπολη οἱ Προκαθήµενοι ἔλαβαν τήν ἀπόφαση νά συγκληθῆ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2016 καί καθόρισαν τήν θεµατολογία της. Στίς 27-28 Ἰανουαρίου 2016 οἱ Προκαθήµενοι στό Σαµπεζύ τῆς Γενεύης ἐψήφισαν τόν Κανονισµό λειτουργίας (ἐκτός τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας) καί τά ἑτοιµασθέντα κείµενα ἀπό τίς Ἐπιτροπές, πλήν ἑνός θέµατος τό ὁποῖο δέν ὑπεγράφη ἀπό δύο Πατριαρχεῖα (Ἀντιοχείας καί Γεωργίας). Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου οἱ Προκαθήµενοι θά ὑπογράψουν τό µήνυµα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ὁποῖο θά καταρτισθῆ ἀπό ἕναν ἐκπρόσωπο ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Τό πρόγραµµα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά καταρτισθῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους.
Τέλος δέ τά κείµενα στήν τελική τους µορφή θά ψηφισθοῦν καί θά ὑπογραφοῦν ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἑποµένως, ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἀνωτέρω ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι κυρίως Σύνοδος τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Καί αὐτό εἶναι συµβατικό, γιατί ἕως τώρα ἦταν ἐλλιπής ἤ ἀνύπαρκτη ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου, ἀµφισβητεῖται δέ πρός τό παρόν ἡ παρουσία του κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἑποµένως, οὔτε ὅλων τῶν Προκαθηµένων εἶναι Σύνοδος. Θεωρητικά, βέβαια, ὑποτίθεται ὅτι οἱ Προκαθήµενοι ἐξέφρασαν ἤ ἐκφράζουν τίς ἀποφάσεις τῶν περί αὐτῶν Συνόδων. Αὐτό εἶναι θεωρητικό. Καίτοι τό σύστηµα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι συνοδικό, ἐν τούτοις ὅµως σέ πολλά θέµατα δέν λαµβάνονται ἀποφάσεις ἀπό τίς Συνόδους.
∆έν γνωρίζω ἐπαρκῶς τί γίνεται στίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀλλά γνωρίζω ἐκ τοῦ σύνεγγυς τί γίνεται στήν δική µας Ἐκκλησία. Γιά τήν ἀπόφαση συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου πού ἐλήφθη τόν Μάρτιο τοῦ 2014, γιά τά κείµενα πού ὑπεγράφησαν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016 δέν ἐζητήθη ἡ ἄποψη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δέν συζητήθηκαν κατά τίς συνεδριάσεις της. Γιά τά ὑπόλοιπα, ὅπως γιά τό µήνυµα τό ὁποῖο θά ἐκδώση ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, δέν γνωρίζω ἄν θά ὑπάρξη ἡ συγκατάθεση καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας µας. Ἑποµένως, ἡ µέλλουσα νά συγκληθῆ Ἱερά Σύνοδος εἶναι Σύνοδος τῶν Προκαθηµένων καί ὄχι Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπιπροσθέτως, πρέπει νά τονισθῆ ὅτι σέβοµαι ἀπολύτως τόν Μακαριώ- τατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµο, ὁ ὁποῖος διευθύνει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος µέ σεβασµό στό Συνοδικό σύστηµα, ἀκούει τίς ἀπόψεις τῶν Ἱεραρχῶν καί πάντοτε ἀποδέχεται τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας, χωρίς νά ἐπιδιώκη νά τήν χειραγωγῆ.
Ὅµως, ὑπάρχει Πατριαρχικό Γράµµα, τό ὁποῖο ἀπεστάλη στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τήν 30ή Σεπτεµβρίου τοῦ ἔτους 1999, σύµφωνα µέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει Προκαθήµενον, ἀλλά Προκαθηµένη εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος. Μήπως µπορεῖ νά ἑρµηνευθῆ αὐτό ὡς ὑπαναχώρηση ἤ διαφορετικά; Τελικά, οἱ ὁποιεσδήποτε ἀπόρροιες τῆς Ἱερᾶς Αὐτῆς Συνόδου θά εἶναι ἀποφάσεις τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Ομιλία του π, Νικολάου Λουδοβίκου στην Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Θαυμάσια ομιλία του π.Νικολάου στο Ευαγγελικό χωρίο της Κυριακής της Σαμαρείτιδος.

Ο διακεκριμένος ιερέας σε αυτό που τον καθιστά
πολύτιμο για τους χριστιανούς, στην ερμηνεία και
εμβάθυνση του Ευαγγελικού και Αποστολικού λόγου


Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Αναβάλλεται η εκδρομή λήξης των παιδιών για το Σαββάτο 4 Ιουνίου 2016

Λόγω απρόσμενου  θλιβερού γεγονότος αναβάλλεται  η εκδρομή λήξης των παιδιών που παρακολούθησαν τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης  για το ερχόμενο  Σάββατο 4 Ιουνίου 2016.   


Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Η κατάργηση του Θανάτου

Αποχαιρετώντας τα παιδιά μας για τον Ουρανό…

Επιμέλεια Θοδωρής Ρηγινιώτης
Με έντονη την επίγνωση της ανεπάρκειάς μου, θα προσπαθήσω να αρθρώσω λίγες σκέψεις για τους πολλούς θανάτους που βλέπουμε γύρω μας, μεμονωμένους και μαζικούς. Συγχωρέστε την τόλμη μου και εύχομαι ο Θεός να μας καθοδηγήσει όλους, ώστε να πούμε αλήθειες, προς όφελος όλων μας.
Στα πικρά χείλη και στις ματωμένες καρδιές των ανθρώπων πλανάται το ερώτημα:
Τι Θεός είναι αυτός που αφήνει τους ανθρώπους ν’ αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν νέοι; Που επιτρέπει γονείς να θάβουν τα παιδιά τους, σύζυγοι τους συζύγους τους, παιδιά τους γονείς τους;
Τι έκανε ο Θεός για το θάνατο; Μήπως κάθεται στον ουρανό και παρατηρεί ασυγκίνητος τα δημιουργήματά Του να βασανίζονται σα μυρμήγκια που πέσανε σ’ ένα αυλάκι με νερό;
Ας πούμε λοιπόν, με ειλικρίνεια και αγάπη, τι έκανε ο Θεός για το θάνατο:
Ο Υιός του Θεού και Θεός, ο Ένας από την Αγία Τριάδα, με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία των Άλλων Δύο (του Πατέρα, που Τον έστειλε, και του Αγίου Πνεύματος, που πραγματοποίησε την ενανθρώπισή Του), έγινε άνθρωπος και άφησε τους ανθρώπους να τον βασανίσουν και να τον σκοτώσουν φρικτά, για να δώσει σε όλους τους ανθρώπους – ακόμα και στους βασανιστές Του – τη δυνατότητα να Τον γνωρίσουν, να Τον πλησιάσουν, να ενωθούν μαζί Του και να σωθούν στην αιωνιότητα.
Έγινε άνθρωπος και πέθανε ως άνθρωπος, για να καλέσει κοντά Του την ανθρωπότητα, που βασανιζόταν από το κακό, το θάνατο και το διάβολο, να την ενώσει σε ένα σώμα (την Εκκλησία) και να της δώσει τη δυνατότητα απελευθέρωσης και αθανασίας. Το έκανε μάλιστα έτσι, με το να πεθάνει – αντί να επέμβει δυναμικά, ως παντοδύναμος, και να συντρίψει τους αμαρτωλούς – για να Τον πλησιάσει όποιος θέλει, ελεύθερα, χωρίς να επιβάλει σε κανέναν να Τον πιστεύει και να Τον λατρεύει. Και το έκανε από καθαρή και ανιδιοτελή αγάπη, χωρίς ο ίδιος να έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα.


Χαίρετε! Να έχετε ΧΑΡΑ γιατί ο θάνατος νικήθηκε...Ομιλία του π. Γεωργίου Μεταλληνού.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
και ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Oμιλίες 2008-2009.
Ομιλία του Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Μεταλληνού,στις 17 Μαΐου 2009.

Πατήστε από κάτω για να ακούσετε την ομιλία....


Τρίτη 24 Μαΐου 2016

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ...;;;;...Πού;;;...Πότε;;;;.....

Εκκλησιαστικές Κατασκήνωσεις 2016 
Ιεράς Μητροπόλεως 'Υδρας Σπετσών Αιγίνης Ερμιονίδος και Τροιζηνίας στον Τούρλο Αιγίνης.
Η ηλεκτρονικές εγγραφές ξεκίνησαν.
Πληροφορίες στους κατά τόπου υπεύθυνους Ιερείς.
Για την Ερμιόνη ο π. Δημήτριος Αμπελάς
Για το Κρανίδι και τα  περίχωρα ο π. Χριστοφόρος Καραβίας και ο π. Θεμιστοκλής Στ. Μπάζος.
Η εγκύκλιος  για τις κατασκηνώσεις.
           


Διαβάστε και εκτυπώστε την 

Καλό Καλοκαίρι!!!
Καλές διακοπές!!!

Περισσότερες πληροφορίες από κάτω... 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ
Αύριο πρωί 25/5 εορτή της Μεσοπεντηκοστής τελούμε την Θεία Ευχαριστία ....

....στην ενορία της Κοιλάδας και προσκαλούμε τους πιστούς σε θεοκοινωνία.
'Ορθρος στις 7:30π.μ.
Θεια Λειτουργία στις 8:30π.μ.
Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στη Κοιλάδα.

Η άγνωστη εορτή της Μεσοπεντηκοστής


Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής

Όλο το άρθρο εδώ 
[.............]Ποιο όμως είναι το θέμα της ιδιορρύθμου αυτής εορτής; Όχι 
πάντως κανένα γεγονός της ευαγγελικής ιστορίας. Το θέμα της είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής  είναι η 25η από του Πάσχα και η 25η προ της Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει το μέσον της περιόδου των 50 μετά το Πάσχα εορτασίμων ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή. Ωραία το τοποθετεί το πρώτο τροπάριο του εσπερινού της εορτής:

«Πάρεστιν η μεσότης ημερών,
των εκ σωτηρίου αρχομένων εγέρσεως
Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων,
και λάμπει τας λαμπρότητας
αμφοτέρωθεν έχουσα
και ενούσα τας δύο
και παρείναι την δόξαν προφαίνουσα
της δεσποτικής αναλήψεως σεμνύνεται». 


      Χωρίς δηλαδή να έχη δικό της θέμα η ημέρα αυτή συνδυάζει τα θέματα, του Πάσχα αφ ενός και της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος αφ ετέρου, και «προφαίνει» την δόξαν της αναλήψεως του Κυρίου, που θα εορτασθή μετά από 15 ημέρες. Ακριβώς δε αυτό το μέσον των δύο μεγάλων εορτών έφερνε στο νου και ένα εβραϊκό επίθετο του Κυρίου, το «Μεσσίας». Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριο της ημέρας η παρετυμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιασθή ο Χριστός σαν Μεσσίας – μεσίτης Θεού και ανθρώπων, «μεσίτης και διαλλάκτης ημών και του αιωνίου αυτού Πατρός». «Δια ταύτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και Μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες τον Μεσσίαν τε ανυμνούμεν Χριστόν», σημειώνει ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος στο συναξάριο. Σ αυτό βοήθησε και η ευαγγελική περικοπή, που εξελέγη για την ημέρα αυτή (Ιω. 7, 14-30). Μεσούσης της εορτής του Ιουδαϊκού Πάσχα ο Χριστός ανεβαίνει στο ιερό και διδάσκει. Η διδασκαλία Του προκαλεί τον θαυμασμό, αλλά και ζωηρά αντιδικία μεταξύ αυτού και του λαού και των διδασκάλων. Είναι Μεσσίας ο Ιησούς η δεν είναι; Είναι η διδασκαλία του Ιησού εκ Θεού η δεν είναι; Νέο λοιπόν θέμα προστίθεται: ο Χριστός είναι διδάσκαλος. Αυτός που ενώ δεν έμαθε γράμματα κατέχει το πλήρωμα της σοφίας, γιατί είναι η Σοφία του Θεού η κατασκευάσασα τον κόσμον. Ακριβώς από αυτόν τον διάλογο εμπνέεται μεγάλο μέρος της υμνογραφίας της εορτής. Εκείνος που διδάσκει στον ναό, στο μέσον των διδασκάλων του Ιουδαϊκού λαού, στο μέσον της εορτής, είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Αυτός που αποδοκιμάζεται από τους δήθεν σοφούς του λαού Του είναι η του Θεού Σοφία. Εκλέγομε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τροπάρια, το δοξαστικό των αποστίχων του εσπερινού του πλ. δ’ ήχου: 

Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος

Ή θρησκεία της σωτηρίας

Βεβαιώνουμε πώς ό Χριστιανισμός είναι ή θρησκεία της σωτηρίας. Όμως σωτηρία από τί; Και πώς αυτή ή σωτηρία κατορθώνεται; Δυστυχώς είναι οι ίδιοι οι χριστιανοί που τόσο συχνά υπεραπλουστεύουν, συσκοτίζουν, και παραμορφώνουν την περί σωτηρίας διδασκαλία δίνοντας λαβές για ανάλογες απλουστεύσεις και παραμορφώσεις από την πλευρά τών επικριτών της θρησκείας.

«Οι χριστιανοί είναι αδύναμα ανθρωπάκια που έχουν ανάγκη σωτηρίας, ενώ εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, θα σώσουμε μόνοι μας τούς εαυτούς μας», «στο μεγάλο αγώνα της ζωής, εσύ είσαι πού πρέπει να επιβάλεις τα δικαιώματα σου και τη “σωτηρία” σου»... 

Τέτοιες και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις απαξίωσης εκτοξεύουν εναντίον τού Χριστιανισμού όσοι αντίκεινται στη θρησκεία. Γι` αυτό είναι βασικό και ουσιώδες για μάς να κατανοήσουμε τη σημασία τού όρου «σωτηρία» στη γλώσσα της Αγίας Γραφής και τού Χριστιανισμού. Αυτό όμως είναι δυνατόν μόνο μέσα από το πρίσμα όσων είπαμε στα προηγούμενα κεφάλαια για την πτώση τού ανθρώπου. Διότι ασφαλώς το ζήτημα δεν αφορά σε μια σωτηρία από κάποια άναξιοπαθήματα ή κάποιες ατυχείς συγκυρίες τού βίου μας, ούτε σε μια σωτηρία από τις αρρώστιες, τα διάφορα βάσανά μας κ.ο.κ. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο για τούς ίδιους τούς χριστιανούς, οι όποιοι όμως αποζητούν συχνά από τη θρησκεία ακριβώς αυτήν την επιφανειακή βοήθεια ». 

Εσπερινό κήρυγμα στην ενορία της Κοιλάδας στο Ευαγγέλιο της Κυριακή του ΠαραλύτουΕσπερινό κήρυγμα της Κυριακής του Παραλύτου υπό του π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη στα πλαίσια της μελέτης Αγίας Γραφής της ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιλάδας. 
Κυριακή 22 Μαΐου 2016 Κοιλάδα 
Ευχαριστούμε
 θερμά τον π. Ιερόθεο Λουμουσιώτη.
 


Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης και των δραστηριοτήτων του Ενοριακού Κέντρου Νεότητας Κοιλάδας με την γιορτή λήξης για την χρονιά 2015-2016


Με την βοήθεια του Τριαδικού Θεού, τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κου Εφραίμ και με την συμμετοχή των παιδιών και των γονέων τους, ολοκληρώθηκε  η γιορτή για την λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων και των μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης στην Κοιλάδα που έγινε την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 στο Ενοριακό Κέντρο της Κοιλάδας.

Έγινε παρουσίαση των τμημάτων  του ενοριακού κέντρου από την υπεύθυνη δασκάλα του κάθε τμήματος. Απονεμήθηκαν βραβεία  και δόθηκαν αναμνηστικά δώρα  στα παιδιά.

Στο τέλος προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά που έφεραν οι γονείς των παιδιών σε όλους τους παρευρισκόμενους.


Τα τμήματα των μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης που λειτούργησαν στην ενορία μας το έτος 2015-16 είναι τα παρακάτω:

Α βαθμίδα Κατήχησης: Δυο τμήματα για παιδιά α΄β΄και γ΄ τάξεων του δημοτικού με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή  Μπάζο και βοηθούς τις μαθήτριες Αθηνά Μέξη και Βασιλική Μπασιμακοπουλου.  

Β βαθμίδα Κατήχησης: Ένα τμήμα για παιδιά δ΄ε΄και στ΄ τάξεων του δημοτικού με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο  και βοηθό  την  μαθήτρια  Γεωργία Νικολακοπούλου.
 

Γ βαθμίδα Κατήχησης: Ένα τμήμα για τα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου με κατηχητή τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο.


Τα τμήματα δραστηριοτήτων που λειτούργησαν στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητας της Κοιλάδας κατά το έτος 2015-16  είναι τα παρακάτω.

Καλλιτεχνικών:  (δύο τμήματα παιδικά)Υπεύθυνη δασκάλα κα Ευγενία Τούσσα- Κοκκώνη.

Ζωγραφικής: (δύο τμήματα). Υπεύθυνες δασκάλα η κα Ελένη Φασιλή.

Κέντημα-Πλέξιμο:(δυο τμήματα, ένα  παιδικά και ένα ενηλίκων)  Υπεύθυνες δασκάλες κες Χρυσάνθη και Δήμητρα Κατσώρη.
 
Πληροφορικής: (τέσσερα τμήματα, τρία παιδικά και ένα ενηλίκων) Χορηγία του κου Σταύρου Γεωργίου Λιβανού. Υπεύθυνη δασκάλα κα Ευγενία Μαρκαντώνη. Έξι μαθητές έδωσαν εξετάσεις και πήραν το πτυχίο πληροφορικής.

Ενισχυτική διδασκαλία: Τμήματα   Έκθεσης - Αρχαίων Ελληνικών με την αφιλοκερδή προσφορά της κα Καίτη Μπασιμακοπούλου. 
Τμήματα Φυσικής- Χημείας - Μαθηματικών με την  χορηγία  του  κυρίου Σταύρου  Γεωργίου Λιβανού.  
Τμήμα Αγγλικών για ενήλικες  με την αφιλοκερδή  προσφορά της  κα Μαρίας Λιώση.

Πρωταθλήματα: Σκάκι Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Ποδοσφαιράκι ξύλινο και Παιχνιδομηχανές FIFA , με υπεύθυνο τον π. Θεμιστοκλή Μπάζο.


Γυμναστικής: (ένα τμήμα ενηλίκων). Υπεύθυνη δασκάλα η κα Μαρία Βάθη - Μπάζου.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες του Ε.Κ.Ν. Κοιλάδας, εκτός από την Πληροφορική  και την 
Ενισχυτική διδασκαλία  Μαθηματικών - Φυσικής- Χημείας,  χρηματοδοτούνται από τον Ενοριακό Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.

Ολόθερμες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω προς τις δασκάλες του Ε.Κ.Ν. Κοιλάδας για την αφιλοκερδή τους προσφορά προς την ενορία, το χωριό μας και τα παιδιά του χωριού μας. Τις συγχαίρω  για την ειλικρινή τους διάθεση και τις διαβεβαιώνω πώς αυτό που κάνουν είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό. Να  μην απογοητεύεστε από τις  συγκυρίες, να κοιτάτε μπροστά και να προχωράτε!!! 

Ευχαριστούμε θερμά και τις μαθήτριες Γεωργία Νικολακοπούλου, Αθηνά Μέξη και Βασιλική Μπασιμακοπούλου για την βοήθεια τους στα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης.

Ευχαριστούμε ολόθερμα  τον κύριο Σταύρο Γεωρ. Λιβανό για το έμπρακτο ενδιαφέρον τους προς τα παιδιά της Κοιλάδας  με τις χορηγίες  των μαθημάτων πληροφορικής, των  διδάκτρων  του πτυχίου πληροφορικής και της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Ευχαριστούμε τους γονείς και τα παιδιά που για μια ακόμη χρονιά μας εμπιστεύτηκαν  και στήριξαν με την παρουσία τους τις ενοριακές  δραστηριότητες και τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης. 


Συγχαίρουμε τα παιδιά, που διακρίθηκαν όλη τη χρονιά για την ανελλιπή  παρακολούθηση των μαθημάτων, για τις ικανότητες τους στις δραστηριότητες και για τις διακρίσεις στα πρωταθλήματα!!!

Καλό Καλοκαίρι  σε όλους!!!

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες.....

Καλές διακοπές!
Καλό καλοκαίρι!

Εκδρομή λήξης για τα παιδιά της ενορίας μας των μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης

Για παιδιά Δ' Ε' Στ' τάξεις του δημοτικού και Α'Β'Γ' τάξεις του γυμνασίου.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Η ενορία της Κοιλάδας εόρτασε την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού

Μέσα στο φως της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού εορτάσαμε χθες το απόγευμα 19 Μαΐου  με τον πανηγυρικό εσπερινό και σήμερα το πρωί 20 Μαΐου με τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στην θέση Σπίθα- Κοιλάδα Αργολίδας. Της λατρευτικής σύναξης προΐστατο ο Αρχ. π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο και τον  ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε τον εκκλησιαστικό επίτροπο κο Γιώργο Γκιόνη, ο οποίος καθάρισε τον περιβάλλοντα χώρο του εξωκλησιού και περιποιήθηκε τα δέντρα.
Ευχαριστούμε θερμά την κα Μαρία Τσίπη - Δημητρίου  για την δωρεά των πεύκων και κυπαρισσιών  τα οποία φυτέψαμε στην δυτική πλευρά του εξωκλησιού. 
Ευχαριστούμε θερμά την  κα Νίκη Τσίπη- Μπασιμακόπουλου για την δωρεά των χρωμάτων με τα οποία βάψαμε εξωτερικά το ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου.
Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό σύλλογο Κοιλάδας "ΦΡΑΓΧΘΙ" για την συμμετοχή του στον εορτασμό με κεράσματα και αναψυκτικά.
Ευχαριστούμε τους ιεροψάλτες του εκκλ. επιτρόπους και  τους πιστούς ενορίτες που προσήλθαν και συνεόρτασαν μαζί μας.


Κήρυγμα του Αρχ. π. Ιεροθέου Λουμουσιώτου στην μετακομιδή του ιερού  λειψάνου  Αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων. 
Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 Κοιλάδα- Αργολίδας Σπίθα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

[....γιά τήν Ἐκκλησία, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μοναδικό ἐκεῖνο γεγονός πού δίνει νόημα, ἀξία καί προοπτική στόν ἄνθρωπο...]

Ἡ Ἀνάσταση προσδιορίζει τήν ταυτότητα τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἀνθρώπου

Ἡ Ἀνάσταση  προσδιορίζει τήν ταυτότητα τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἈνθρώπουἩ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό θεμέλιο γεγονός τῆς ζωῆς μας καί τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, ἀφοῦ τήν ἡμέρα αὐτή συνετελέσθη τό πιό σημαντικό γεγονός στή ζωή μας. Αὐτό εἶναι ἡ νίκη μας ἀπέναντι στόν θάνατο. Ὁ θάνατος ἀφαιρεῖ κάθε νόημα καί κάθε προοπτική ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τήν ζωή του. Ἡ Ἀνάσταση ἀποτελεῖ τό γεγονός ἐκεῖνο τό ὁποῖο κρίνει τήν ποιότητα τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τήν ποιότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

            Ὁ Χριστός Ἀνέστη καί Ἀνέστη ἐπειδή προηγουμένως ἀπέθανε. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύει μέ τόν πιό ἀληθινό τρόπο ὅτι ὁ Χριστός ἔγινε καί ἦταν ἀληθινά ἄνθρωπος. Ὁ θάνατος ἀνήκει στήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ θάνατος εἶναι ὁ καρπός τῆς αὐτονομίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ζωή τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Θεός εἶναι ἡ μόνη ζωή τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός ΔΕΝ ὑπάρχει! Ὑπάρχω σημαίνει ἄρχω κάτω ἀπό κάποιον ἄλλον. Ὁ Θεός λοιπόν δέν ὑπ-άρχει. Στό ἐρώτημα τοῦ Μωϋσῆ «ποιό εἶναι τό ὄνομά Σου» ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπόλυτα σαφής καί ξεκάθαρη. «Ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν». Ἐγώ εἶμαι αὐτός πού εἶναι. Αὐτή ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά ἐξηγήσει τόν Θεό. Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι γι’αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ὑπ-άρχει. Ἐάν ὁ Θεός δέν εἶναι τότε ὁ ἄνθρωπος γίνεται μή ὤν. Γι’αὐτό ἡ αὐτονομία ἀπό τό Εἶναι, ἀπό τό ὄντως Ὄν σημαίνει τήν εἰσβολή τοῦ θανάτου στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Η ανάσταση των νεκρών

Η ανάσταση των νεκρών
Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου Βλάχου

Από το βιβλίο: "Η ζωή μετά τον θάνατο".
Ηλεκτρονική Επεξεργασία βιβλίουΣτενά συνδεδεμένη με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι και η ανάσταση των νεκρών, που είναι βεβαιοτάτη πίστη της Εκκλησίας, γι' αυτό και στο Σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε: «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Όταν κάνουμε λόγο για ανάσταση των νεκρών, εννοούμε την ανάσταση των σωμάτων, ότι, δηλαδή, οι ψυχές θα εισέλθουν πάλι στα νεκρά σώματα και θα ζωοποιηθούν, και έτσι θα συγκροτηθεί πάλι ολόκληρος ο άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ φυσικό και δικαιολογημένο, γιατί οι ψυχές δεν πεθαίνουν ποτέ οντολογικά αφού η αθανασία της ψυχής είναι ένα δώρο που το έδωσε από την αρχή ο Θεός. Τα σώματα πεθαίνουν, γι’ αυτό με τον όρο ανάσταση νεκρών πάντοτε εννοούμε την ανάσταση των σωμάτων.

....................................... εδώ η συνέχεια Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας......

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

Κυριακή των Μυροφόρων. Ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού π. Αθανασίου.


Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ομιλία του π. Αθανασίου Μητροπολίτη ΛΕΜΕΣΟΥ
 
Ερμηνεία του ευαγγελικού αναγνώσματος
της Κυριακής των Μυροφόρων γ΄ από το Πάσχα.Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων


ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων(Όπου και αναφέρεται ότι πρώτη ή Θεοτόκος είδε τον Κύριο μετά την εκ νεκρών ανάστασί του)

Η ανάστασις του Κυρίου είναι ανανέωσης της ανθρωπινής φύσεως. Και για τον πρώτο Αδάμ, πού λόγω της αμαρτίας καταπόθηκε από τον θάνατο και δια του θανάτου επέστρεψε στην γη, από οπού πλάσθηκε, είναι αναζώωσις και ανάπλασης και επάνοδος προς την αθάνατη ζωή. Εκείνον λοιπόν στην αρχή κανένας άνθρωπος δεν τον είδε να πλάθεται και να παίρνει ζωή (αφού κανένας άνθρωπος δεν υπήρχε ακόμη εκείνη την ώρα). Όταν όμως έλαβε την πνοή της ζωής με το θείο εμφύσημα, πρώτη από όλους τους άλλους τον είδε μια γυναίκα (διότι ή Εύα στάθηκε ό πρώτος άνθρωπος μετά από εκείνον).

Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και τον δεύτερο Αδάμ, δηλαδή τον Κύριο, όταν ανίστατο από τους νεκρούς, κανένας άνθρωπος δεν τον είδε (αφού κανείς δικός του δεν παρευρισκόταν εκεί και οι στρατιώτες πού φύλαγαν το μνήμα, ταραγμένοι από τον φόβο, είχαν γίνει ώσει νεκροί). Μετά την ανάσταση όμως, πρώτη από όλους τους άλλους τον είδε μία γυναίκα, όπως ακούσαμε να μας ευαγγελίζεται σήμερα ό Μάρκος. Διότι λέγει: αναστάς ο Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Συγχαρητήρια στους μαθητές του τμήματος Πληροφορικής για το πτυχίο.


Συγχαίρουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές  του τμήματος Πληροφορικής για το πτυχίο,  του Ενοριακού Κέντρου Νεότητας Κοιλάδας  για την απόκτηση του πτυχίου ECDL. 
Φλωρής Βασίλης
Γιαννοπούλου Μαριτίνα
Κοτσαρά Ευγενία
Μπάζου Ξανθεία
Μαργέτα Γιούλα
Μπάζου Αγγελική.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές  καλή πρόοδο!

Ευχαριστούμε την δασκάλα των τμημάτων πληροφορικής κα Τζένη Μαρκαντώνη. 

Ευχαριστούμε ολόθερμα τον κο Σταύρο Γεωρ. Λιβανό για την οικονομική  χορηγία  με σκοπό την λειτουργία των τμημάτων πληροφορικής και για  το κόστος  απόκτησης   του πτυχίου των μαθητών που δίνουν  εξετάσεις.

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Εξετάσεις του τμήματος πληροφορικής 2015-2016 για το πτυχίο ECDL

Σήμερα το απόγευμα στις 17:00 στο Ναύπλιον έδωσαν εξετάσεις για το πτυχίο πληροφορικής ECDL
 έξι μαθητές από το τμήμα πληροφορικής 2015- 2016  του Ενοριακού Κέντρου Νεότητας Κοιλάδας που χρηματοδοτεί ο κος Σταύρος Γεωρ. Λιβανός  υπό την εποπτεία του Ενοριακού Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Κοιλάδας.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία!

Συνεχίζονται οι συνάξεις ερμηνείας Αγίας Γραφή στην ενορία της Κοιλάδας

Χριστός Ανέστη
  • Κυριακή απόγευμα στις 6:30μ.μ. ψάλλουμε την μικρή Παράκληση στην Θεοτόκου στην Ευαγγελίστρια και εν συνεχεία η ερμηνεία των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων των Κυριακών.
  • Τετάρτη απόγευμα στις 6:30μ.μ. ψάλλουμε την μικρή Παράκληση στο Μοναστήρι της Κοιλάδας και εν συνεχεία η ερμηνεία των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων των Κυριακών.Ερμηνεία  Ευαγγελικού αναγνώσματος της Κυριακή του Αντίπασχα ή του Θωμά στην σύναξη της ενορίας μας στην Κοιλάδα υπό του Αρχιμανδρίτου π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη. 

Κυριακή 8 Μαΐου 2016 Κυριακή του Θωμά.


Λήξη μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης και δραστηριοτήτων Ενοριακής Αίθουσας στην ΚοιλάδαΕνημερώνουμε τους γονείς και τα παιδιά της ενορίας μας σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα Ορθόδοξης Κατήχησης όλων των βαθμίδων στην ενορία της Κοιλάδας για το έτος 2015-2016.
  2. Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα  των δραστηριοτήτων της Ενοριακής Αίθουσας Νεότητας στη Κοιλάδα για το έτος 2015-2016.


Προετοιμαζόμαστε για την ΛΗΞΗ των μαθημάτων Ορθόδοξης Κατήχησης και των δραστηριοτήτων της  Ενοριακής Αίθουσας που θα γίνει την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 στις 7:30μ.μ. στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητας  Κοιλάδας.

Παραμένουν και συνεχίζονται  οι δραστηριότητες: 

  • Ερμηνεία Αγίας Γραφής για τους ενήλικες. 
  • Κέντημα - Πλέξιμο ενηλίκων.
  • Γυμναστική ενηλίκων. 
  • Ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων (Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά Φυσική).

Κυριακή 8 Μαΐου 2016

Η θεολογία της εικόνας της Αναστάσεως

Η Ανάσταση


Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
από την ιστοσελίδα floga.gr, 
στα πλαίσια των μαθημάτων αγιογραφίας των Αγίων εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή 17-02-2006.


Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Η ενορία της Κοιλάδας προσεύχεται και συμπαρίσταται στους μαθητές κατά την περίοδο των Πανελλαδικών και προαγωγικών εξετάσεων 2016


Ανοιξιάτικη ποδηλατάδα στην Κοιλάδα

Περάσαμε υπέροχα!!!

Ευχαριστούμε τους γονείς που συνόδευσαν τα παιδιά τους και βοήθησαν στην διεξαγωγή της ποδηλατάδας.

Ευχαριστούμε τα παιδιά που συμμετείχαν!!!
Ραντεβού στην επόμενη...!!!

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Ζωοδόχου Πηγής -2016- στη Κοιλάδα


Το Κήρυγμα  της Θείας Λειτουργίας  της Ζωοδόχου Πηγής 
6 Μαΐου 2016  στη Κοιλάδα Αργολίδας
υπό του ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας 
Αρχιμανδρίτη π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη. 

Ο πανηγυρικός εσπερινός της Ζωοδόχου Πηγής- 2016- στη Κοιλάδα


Το Κήρυγμα στον εσπερινό της Ζωοδόχου Πηγής 
Μαΐου 2016 στην Κοιλάδα Αργολίδας
υπό του ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας 
Αρχιμανδρίτη π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Αρχιμανδρίτη  π. Ιερόθεο Λουμουσιώτη
Ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες που στόλισαν την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής και τις κυρίες που ευπρέπισαν  το ιερό ναό του Μοναστηριού. 
Ευχόμαστε η Χάρις του Τριαδικού Θεού δια της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής  να αγιάζει  και να χαριτώνει τη ζωή μας. 

Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Επανέναρξη μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

Έναρξη μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μετά το Πάσχα. 
Προετοιμασία για σχολικές προαγωγικές εξετάσεις.  

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Ενοριακού Κέντρου Νεότητας Κοιλάδα,  Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας θα αρχίσουν την Παρασκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου  2016 το απόγευμα  τις ίδιες ώρες.
Παρακαλώ τους εγγεγραμμένους μαθητές να προσέλθουν στα μαθήματα. 

Άνοιξε το Χαρμόσυνο ΠεντηκοστάριοΗ περίοδος του Πεντηκοσταρίου είναι χαρμόσυνη και αρχίζει την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει με τη γιορτή της Πεντηκοστής, που η Ορθόδοξη Εκκλησία μνημονεύει και τιμά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. 

Αργότερα στο Πεντηκοστάριο συμπεριλήφθηκε και η Κυριακή των Αγίων Πάντων. 

Κατά συνέπεια, στην ειδική αυτή περίοδο του λειτουργικού χρόνου, αντιστοιχεί και το ανάλογο λειτουργικό βιβλίο, που ονομάζεται Πεντηκοστάριο. 

Επίσης, ανάλογα με την ευαγγελική περικοπή, παίρνει και το όνομά της κάθε μία από τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου. 

Έτσι, η πρώτη μετά την Κυριακή του Πάσχα λέγεται 
Κυριακή του Θωμά, 
η δεύτερη Κυριακή  των Μυροφόρων, 
η Τρίτη Κυριακή  του Παραλύτου, 
η τέταρτη Κυριακή της Σαμαρείτιδας 
και η Πέμπτη Κυριακή του Τυφλού. 

Κατόπιν ερχόμαστε στην Πέμπτη της Αναλήψεως και έπειτα έχουμε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, που την ακολουθεί η Κυριακή της Πεντηκοστής

Στη συνέχεια συναντάμε το προ της Πεντηκοστής  Ψυχοσάββατο  των κεκοιμημένων και την επομένη ημέρα απο την Πεντηκοστή έχουμε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. 

Κυριότερες γιορτές κατά την περίοδο αυτή των 50 ημερών είναι η Μεσοπεντηκοστή και της Ζωοδόχου Πηγής. 

Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, ακολουθεί η Κυριακή των Αγίων Πάντων, που είναι οι καρποί της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. 

Το υμνολογικό υλικό του Πεντηκοσταρίου, είναι έργο μεγάλων ποιητών της Ορθοδοξίας, όπως ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Ιωσήφ ο Στουδίτης, ο Νικηφόρος Κάλλιστος ο Ξανθόπουλος και άλλοι. 

Η πιο καλή έκδοση του Πεντηκοσταρίου, είναι αυτή που έκανε ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός το 1836 και αυτό χρησιμοποιεί σαν βάση και η Εκκλησία στις μέρες μας για τα Πεντηκοστάρια.

ΠΗΓΗ: