Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Εσπερινό κήρυγμα στην ενορία της Κοιλάδας


Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου  μετά  την  Παράκληση   στην Θεοτόκο πραγματοποιήθηκε εσπερινό κήρυγμα  στην ενορία της Κοιλάδας υπό του Πατρός Ιεροθέου Λουμουσιώτη στα πλαίσια της ερμηνείας της Αγίας Γραφής.
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας.
Ερμηνεία  Ευαγγελικού Αναγνώσματος Κυριακής Β΄ Λουκά.


Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν στ’ 31-36
31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.  

32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.  

33 καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.  
34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.  

35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.  

36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.