Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Η περιφορά του Επιταφίου 2016 στην Κοιλάδα

Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.
Τα εγκώμια του Επιταφίου έψαλλε η εκκλησιαστική χορωδία της ενορίας υπό του πρωτοψάλτου κου Αθανασίου Μπινιάρη.