Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας;

Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται 
και γιατί ονομάστηκε έτσι. 
Περιεχόμενα
  1. Εισαγωγικά
  2. Πότε ψάλλεται ο Μ. Κανόνας;
  3. Ποιος ο ποιητής – δημιουργός του Μ. Κανόνα;
  4. Γιατί ονομάζεται «Μεγάλος»;
  5. Ποιο είναι το περιεχόμενο του Μ. Κανόνα;
  6. Κατέβασμα σε pdf το αρχείο του Μεγάλου Κανόνα σε πρωτότυπο και ερμηνεία
  7. Βίντεο: Οι μοναχές τής Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Πηλίου ψάλλουν τον Μεγάλο Κανόνα την Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2015.
  8. Επιλεκτικό οπτικοακουστικό υλικό
1. Εισαγωγικά

Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών είναι το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και εκλεκτότερες.

Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων θα προστεθούν δυο νέες μεγάλες ακολουθίες· Την Πέμπτη ο Μεγάλος Κανόνας και το Σάββατο ο Ακάθιστος Ύμνος.

Κανονικά το αποκορύφωμα αυτό θα έπρεπε να αναζητηθεί στην επόμενη, στην Έκτη εβδομάδα των Νηστειών, που είναι και η τελευταία της περιόδου αυτής. Αλλά όλα στη λατρεία μας έχουν τακτοποιηθεί από τους πατέρες με πολλή μελέτη και περίσκεψη.

Με «διάκριση» κατά την εκκλησιαστική έκφραση. Μετά από την τελευταία εβδομάδα ακολουθεί η Μ. Εβδομάδα, με πυκνές και μακρές ακολουθίες, ανάλογες προς τα μεγάλα εορτολογικά θέματα. Μεταξύ αυτής και του αποκορυφώματος τηςΤεσσαρακοστής έπρεπε να μεσολαβήσει μια περίοδος σχετικής αναπαύσεως, μια μικρή ανάπαυλα. Το τόσο λοιπόν ανθρώπινα αναγκαίο μεσοδιάστημα είναι η τελευταία εβδομάδα και την έξαρση του τέλους βαστάζει η προτελευταία.
...........................................η συνέχεια εδώ............................................