Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Ο Χριστός το Φως του κόσμου.(ομιλία)

Ομιλία του π. Νικολάου Λουδοβίκου στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Αποδόσεως του Πάσχα.

"Είπεν ο Κύριος·
Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ίνα υιοί φωτός γένησθε." Ιωάννης (ιβ 36-47)