Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Γλώσσα

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Ο Χριστός μετά την Ανάσταση.

Ο Χριστός μετά την Ανάσταση 
Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης
Μεθ' μν ψευδς πηγγείλω σεσθαι
Μετὰ τν νάσταση οἱ μαθηταὶ ἐμνήσθησαν τν ρημάτων ατο. Μόνο πὸ μακρυὰ φαίνεται καθαρὰ τὸ μυστήριο τς σωτηρίας. Μόνο οἱ Προφται, πρν γίνουν τὰ γεγονότα, τὰ βλέπουν. Καὶ ἡ Ἐκκλησία μετὰ τν νάσταση κατν Πεντηκοστὴ ζῆ μὲ τν Κύριο καὶ τν γνωρίζει ντως ς πλήρωμα αωνίου ζως.
Τώρα καταλαβαίνομε τι πρεπε νὰ ἔλθη ὁ Κύριος, νὰ σαρκωθ. Καὶ ἦταν ἡ ἐπίσκεψή του ατὴ θεοφάνεια.«πεσκέψατο μς ξ ψους  Σωτρ μν» (ξαποστειλάριο Χριστουγέννων). πρεπε νὰ πάθη, νὰ σταυρωθ, γιὰ νὰ νικήση τὸ θάνατο; «Οχὶ τατα δει παθεν τν Χριστν καὶ εσελθεν ες τν δόξαν ατο (Λουκ. 24,26-27).
πρεπε νὰ φύγη, γιὰ νὰ τν γνωρίσωμε. ν δν φευγε, δν θὰ ἐρχόταν τὸ Πνεμα. ν δν ρχόταν τπανάγιον Πνεμα, θὰ ἔμενε γνωστος γιὰ μς ὁ Κύριος. Θὰ τν χάναμε.
πρεπε νὰ ἀναληφθ, νὰ πορευθῆ πρς τν Πατέρα, γιὰ νὰ φανερωθῆ ὄντως ν Πνεύματι. «Ὁ Ἰησος ν Πατρὶ ὢν μλλον φαίνεται» (γιος γνάτιος).
ταν λθε, μς χαροποίησε, μς φώτισε. ταν φυγε, καταλάβαμε τι τότε λθε, πεκαλύφθη. Μένει μαζί μας. Μς βρίσκει. Μς παίρνει μαζί του. Μς τείνει καὶ μς διαστέλλει, γιὰ νὰ φτάσωμε στὰ δικά του μέτρα: «...μεθ' μν ψευδς γρ πηγγείλω σεσθαι μέχρι τερμάτων αἰῶνος, Χριστέ» (τροπάριον θ΄ δς κανόνος ναστάσεως).
Ἡ σάρκωσή του ἦταν θεοφάνεια καὶ φανέρωση τς γάπης του. Καὶ ἡ ἀναχώρηση, νάληψή του. Τὸ νὰ γίνη φαντος εναι ἡ ὄντως θεοφάνεια καὶ ἡ μεθ'μν παραμονή. «Οδες ον τν ησον μετὰ τν νάστασιν λόγος περιέκλεισεν, οὐ τόπος, οὐ χρόνος, οὐ ποσόν, οὐ ποιόν».
Όλο το κείμενο... εδώ